شرکت ها

گروه صنعتی مازیار صنعت

این مجموعه از سال 1365 با واحدی بسیار کوچک و حداقل امکانات و تجهیزات شروع به...

پارسيان توانير سپهر

1- مشاوره و طراحي كليه پروژه هاي برق صنعتي 2- اجراي كليه پروژه هاي برق صنعتي و...