شرکت ها

آیسان تهویه

شرکت آیسانتهویه با موضوع واردات و صادرات طراحی و ساخت دستگاههای حرارتی برودتی...

مس بار کاوه

مس بار کاوه

آزمایشگاه رنگ و پوشش پژوھشگاه نیرو

ژوهشگاه نيرو در سال 1376 با اخذ مجوز سه پژوهشكده "برق"، "توليد نيرو" و "انتقال و توزيع...


صنایع فن آوری رایانه هور پندار

طراحی و پیاده سازی سیستمهای تله مترینگ و SCADA سیستمهای کنترل و مانیتورینگ اطلاعات...