شرکت ها

کورین کاران

سطوح يكپارچه کورین ، پوشش‌هاي اكرليك هستند كه دامنه وسيعي از ويژگي‌ها را شامل...

کنکاوان کویر

«کنکاوان کویر» همان سنگ کنگلومرای تزئینی است که به دلیل تشابه ظاهری به «قالی...

گروه صنعتی کیمیا

گروه صنعتی کیمیا از سال 1378 فعالیت در عرصه ی تحقق و تولید صنعتی را آغاز کرده و...