شرکت ها

آسیا سیر ارس

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد 2 اساسنامه عبارت است از تولید و خرید و فروش و اجاره و...

واگن کوثر

شرکت واگن سازی کوثر از سال 1381 فعالیت خود را با طراحی و تولید انواع واگن های باری...

قطارهای مسافری رجاء

شرکت قطارهای مسافری رجاء با توجه به کثرت فعالیتهای راه آهن، تعدادمراکزستادی و...

قطارهای مسافری رعد تبریز

شرکت قطارهای مسافری رعد تبریز با سابقه چندین ساله در صنعت حمل و نقل ریلی کشور در...

خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (بالاست)

شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (بالاست) در تاریخ 1371/12/23 به نام شرکت...

توکاریل

شرکت توکاریل فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل ریلی از اواخر سال 1383 آغاز نمود. این...

قطارهای مسافری و باری جوپار ( سهامی خاص )قطارهای مسافری و باری جوپار ( سهامی خاص )

شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار ( سهامی خاص ) در راستای سیاست خصوصی سازی در راه آهن...

راه آهن شرقی بنیاد

شرکت راه آهن شرقی بنیاد بر اساس قانون مشارکت مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و آئین...

سمند ریل

شرکت سمندریل براساس مدل کسب و کار، با اهداف ذیل و نگرش داشتن چند مشتری عمده، با...

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

سته اولیه انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته در سنوات نه چندان دور...

حمل و نقل ریلی نیرو

با عنایت به تفاهم نامه مورخ 30/9/83 بین مسئولین محترم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و...