شرکت ها


سایپا

شركت سهامي عام ايراني توليد اتومبيل (سايپا) در سال 1344 در زميني با مساحت 240 هزار متر...

شرکت تجارت گستر گلدیس

شرکت تجارت گستر گلدیس که در تاریخ ۲۱/۰۹/۹۱ تحت شماره ۱۹۶۹ در منطقه آزاد تجاری و...